BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH

 

THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÉT TUYỂN

KHÓA 48 - ĐẠI HỌC HÌNH THỨC ĐÀO TẠO CHÍNH QUY, NĂM 2022

 
1: Chương trình Chuẩn, Chương trình Chất lượng cao, Chương trình Cử nhân tài năng đào tạo tại cơ sở thành phố Hồ Chí Minh
(Mã đăng ký xét tuyển KSA)

Thông tin liên hệ

Phòng Đào tạo (Chương trình Chuẩn, Chất lượng cao)

Điện thoại: 0902 230 082 – 0941 230 082
Facebook: www.facebook.com/tvts.ueh/

Viện Đào tạo Quốc tế (Cử nhân tài năng)

Điện thoại: (028) 3622 1818 - 0909 607 337 - 0938 812 266
Facebook: https://www.facebook.com/uehisb.admissions

2: Chương trình Chuẩn đào tạo tại Phân hiệu Vĩnh Long
(Mã đăng ký xét tuyển KSV)

Thông tin liên hệ

Phân hiệu Vĩnh Long

Điện thoại: 0899.00.29.39 – 02703.823.443
Email: ksv@ueh.edu.vn
Facebook: www.facebook.com/uehvinhlong