TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM HỆ THỐNG ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2022
THEO PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN HỌC SINH GIỎI,
XÉT TUYỂN QUÁ TRÌNH HỌC TẬP THEO TỔ HỢP MÔN,
XÉT TUYỂN DỰA VÀO KẾT QUẢ THI ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐHQG-HCM

1: Chương trình Chuẩn, Chương trình Chất lượng cao đào tạo cơ sở
thành phố Hồ Chí Minh (Mã đăng ký xét tuyển KSA)

Đã hết thời hạn đăng ký hồ sơ, Thi sinh chỉ có thể kiểm tra hồ sơ đã đăng ký

Thông tin liên hệ

Phòng Đào tạo

Điện thoại: (028) 2244 3156
Hotline: 0902 230 082 – 0941 230 082
Facebook: www.facebook.com/tvts.ueh/

2: Chương trình Cử nhân tài năng (ISB.BBUS) - Viện Đào tạo Quốc tế ISB
(Mã đăng ký xét tuyển KSA)

Đã hết thời hạn đăng ký hồ sơ, Thi sinh chỉ có thể kiểm tra hồ sơ đã đăng ký

Thông tin liên hệ

Viện Đào tạo Quốc tế

Điện thoại: (028) 3622 1818
Hotline: 0909 607 337 – 0938 812 266
Facebook: www.facebook.com/uehisb.admissions/

3: Chương trình Chuẩn đào tạo tại Phân hiệu Vĩnh Long
(Mã đăng ký xét tuyển KSV)

Đã hết thời hạn đăng ký hồ sơ, Thi sinh chỉ có thể kiểm tra hồ sơ đã đăng ký

Thông tin liên hệ

Phân hiệu Vĩnh Long

Điện thoại: 0270 3 823 443
Hotline: 0899 002 939
Email: ksv@ueh.edu.vn
Facebook: www.facebook.com/uehvinhlong/

Thí sinh xem Hướng dẫn đăng ký chi tiết tại links:
https://tuyensinh.ueh.edu.vn/bai-viet/ueh-huong-dan-dang-ky-xet-tuyen-truc-tuyen-tuyen-sinh-dhcq-nam-2022-ma-truong-ksa-va-ksv/